آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٨ ساعت:  ١٨:٥٥
جزئيات خبر
تاريخ :١٢:٤٣:١٤ -  كارگزاري : بانک توسعه صادرات
عنوان خبر : اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه ابلاغ شد منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: بورسي  
معاون اول رییس جمهوری، اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه فصل یکم - کلیات ماده ١- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (١) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ١٣٨٤ - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی - مصوب ١٣٨٨- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (٢٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ١٣٩٤- . ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن. ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص. ماده ٢- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ١٣٨٤- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید. ماده ٣- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود. ماده ٤- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود. ماده ٥- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد.
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com