آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٨ ساعت:  ١٨:٥٥
جزئيات خبر
تاريخ :١٦:٢٥:٤٩ -  كارگزاري : بانک توسعه صادرات
عنوان خبر : تاکید انجمن صنفی پتروشیمی بر لزوم تعیین نرخ مناسب خوراک پتروشیمی ٣ منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: بورسي  
وی ادامه داده است که اکنون از یک طرف با تصویب مجلس شورای اسلامی در جزء ٤ بند "الف" ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بستر قانونی لازم برای تعیین بلندمدت قیمت انواع خوراک صنایع پتروشیمی و با رویکرد رقابت پذیری و جذب سرمایه گذاری فراهم گشته است و از طرف دیگر فضای سیاسی کشور در حوزه روابط بین الملل در آستانه تحولاتی تاریخی قرار گرفته و با برداشته شدن تحریم های ظالمانه، دروازه های اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک بر روی سرمایه گذاران جهانی گشوده خواهد شد. وی از این دو مساله به عنوان فرصتی مناسب و در عین حال تاریخی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود کشور در حوزه های اقتصادی نام برده است که در حال حاضر در کشور به وجود آمده است. بر این اساس دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از مجلس، دولت و وزارت نفت خواسته است که با رویکردی توسعه ای نسبت به تعیین قیمت مناسبی از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی بر اساس قانون مجلس اقدام نمایند،تا از بحرانی که ٤ عضو کابینه دولت از آن در آینده ای نزدیک صحبت می کنند،جلوگیری شود و بیش از این به این صنعت برتر کشور که مزیت ایران اسلامی است، لطمه وارد نشود.
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com