آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٨ ساعت:  ١٨:٥٥
جزئيات خبر
تاريخ :١٦:٢٥:٤٥ -  كارگزاري : بانک توسعه صادرات
عنوان خبر : تاکید انجمن صنفی پتروشیمی بر لزوم تعیین نرخ مناسب خوراک پتروشیمی ٢ منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: بورسي  
مهدوی از شرایط موجود از یک سو و وجود فضای نامناسبی که در حوزه کسب و کار در بخش های مختلف تامین مالی، روابط بانکی و شرایط تحریمی در کشور وجود دارد، به عنوان عواملی نام برده است که سبب شده است تا صحبت از توسعه، تشویق و جذب سرمایه گذاری تنها به یک شعار تبدیل شود. بنا به گفته دبیر انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی؛ در حال حاضر قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی کشور معادل ٩٥ درصد فوب خلیج فارس است که عملا شامل هیچگونه تخفیفی از سوی دولت نیست؛ چرا که باید برای انتقال و انبارداری و سایر هزینه های تبدیل این خوراک به فوب باید معادل ٥ درصد هزینه کرد. وی معتقد است که دولت ها باید برای سیاست های اقتصادی خود نظیر توسعه یک صنعت پرمزیت در کشور هزینه های آن را نیز متقبل گردند. مهدوی در ادامه نامه خود، همچنین با اشاره به مشکل شرکت های پتروشیمی گازی نیز عنوان کرده است: در شرایطی که حجم بسیار عظیم ذخایر گازی کشور و اشتراک آن با کشور رقیب قطر، استراتژی آنی توسعه این صنعت را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است،اما هنوز هیچ قیمت مشخص و بلندمدتی از قیمت این نوع خوراک در کشور وجود ندارد. وی همچنین با اشاره به اصرار وزارت نفت بر قیمت های تعیین شده در بودجه سال ٩٣ ، تصریح کرده است که این قیمت ها بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب در حوزه خلیج فارس است. این فعال صنفی با اشاره به گزارشات مستند نشریات معتبر بین المللیCRU ، KBC و NEXANT عنوان کرده است که این گزارش ها نشان می دهد که قیمت خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس کمتر از ٥ سنت در هر متر مکعب است،حال آن که در کشور ما معادل ١٣ سنت تعیین شده است. وی با طرح این پرسش ها که چگونه می توان در شرایط سخت فضای کسب و کار کشور از یک طرف قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب تعیین کرد و از طرف دیگر صحبت از لزوم توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور نمود، تصریح کرده است که بدون شک کوچکترین اشتباهی در تعیین قیمت انواع خوراک و همچنین تامین کافی آن در بلندمدت، باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی این صنعت در کشور و عدم اقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این خصوص خواهد شد.
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com