آخرين اطلاعات مربوط به ١٩/٠٩/١٣٩٨ ساعت:  ١٧:٠٢
اختيارخ شپنا-18000-1399/03/25  ٣٠٠    ٢٩٩تراكتور سازي (تقدم)  ٧,٤٠٠    ٦,٤٦٠تولید دارو(تقدم)  ٨,٤٥٤    ٤,٤٢١اختيارخ ومعادن-4800-1398/10/18  ٤٧٧    ٢٤٠توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(تقدم)  ٣,٣٧٤    ١,٥٠١اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08  ٥    ٢بهشت پارس  ٥,٩٥٠    ١,٧٠٣اختيارخ تاپيکو-3000-1398/10/30  ٦٤١    ١٥٩اختيارخ اخابر-5000-1399/07/30  ٩٠٠    ١٨٣اختيارخ تاپيکو-2800-1398/10/30  ٨٢٥    ١٥٠
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٣,٦٤٢.٤١   ارزش: ٣٣٩,٤٣٤.٤١
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ شپنا-18000-1... ٣٠٠ ٢٩٩ ٢٩,٩٠٠
تراكتور سازي (تقدم) ٧,٤٠٠ ٦,٤٦٠ ٦٨٧.٢٣
تولید دارو(تقدم) ٨,٤٥٤ ٤,٤٢١ ١٠٩.٦٢
اختيارخ ومعادن-4800-... ٤٧٧ ٢٤٠ ١٠١.٢٧
توسعه معادن و صنایع ... ٣,٣٧٤ ١,٥٠١ ٨٠.١٤
اختيارخ وتجارت-600-1... ٥ ٢ ٦٦.٦٧
بهشت پارس ٥,٩٥٠ ١,٧٠٣ ٤٠.١
اختيارخ تاپيکو-3000-... ٦٤١ ١٥٩ ٣٢.٩٩
اختيارخ اخابر-5000-1... ٩٠٠ ١٨٣ ٢٥.٥٢
اختيارخ تاپيکو-2800-... ٨٢٥ ١٥٠ ٢٢.٢٢
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com