آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/١٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٨:٥٥
گوشت مرغ ماهان  ٤,٠٠٠    ٣,٠٠٠گوشت مرغ ماهان  ٤,٠٠٠    ٣,٠٠٠اختيارخ پارسان-3400-1398/03/26  ٦٠٠    ٢٤٦اختيارخ فملي -4000-1398/02/25  ١٤٢    ٥٥سيمان كارون  ٥,٢٥٠    ١,٧١٩اختيارخ فملي -3600-1398/02/25  ٣٩١    ١١٧اختيارخ شبندر-14000-98/02/18  ١٥١    ٤١گسترش صنایع پیام  ٣,٢٤٩    ٨٧٣کابلسازی تک  ١٤,٠٠٠    ٣,٠٠١اختيارخ فملي -3400-1398/02/25  ٤٩٨    ٩٨
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٣,٣٧٦.١   ارزش: ١٧٥,٨٩٨.٨
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
گوشت مرغ ماهان ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣٠٠
گوشت مرغ ماهان ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣٠٠
اختيارخ پارسان-3400-... ٦٠٠ ٢٤٦ ٦٩.٤٩
اختيارخ فملي -4000-1... ١٤٢ ٥٥ ٦٣.٢٢
سيمان كارون ٥,٢٥٠ ١,٧١٩ ٤٨.٦٨
اختيارخ فملي -3600-1... ٣٩١ ١١٧ ٤٢.٧
اختيارخ شبندر-14000-... ١٥١ ٤١ ٣٧.٢٧
گسترش صنایع پیام ٣,٢٤٩ ٨٧٣ ٣٦.٧٤
کابلسازی تک ١٤,٠٠٠ ٣,٠٠١ ٢٧.٢٨
اختيارخ فملي -3400-1... ٤٩٨ ٩٨ ٢٤.٥
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com