آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/٠٣/١٣٩٨ ساعت:  ١١:٤٦
اختيارخ فولاد-7000-1398/08/26  ٦٢    ٦٠اختيارخ فولاد-6500-1398/08/26  ٧٤    ٦٨اختيارخ شپنا-14000-1398/07/21  ٢٩٦    ٢٦٦اختيارخ فولاد-7000-1398/08/26  ٥٣    ٤٠اختيارخ شتران-9500-1398/08/12  ٢٧٤    ١٩٠اختيارخ فارس-6500-1398/08/01  ٢٣٢    ١٥١اختيارخ شپنا-13000-1398/07/21  ٦١٢    ٣٨٩اختيارخ شتران-9000-1398/08/12  ٤٣١    ٢٦١اختيارخ پارسان-4200-1398/03/26  ٢١٤    ١٢٩اختيارخ فارس-6000-1398/08/01  ٤٣٥    ٢٥٣
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٤,٦٤٠.٩٤   ارزش: ٢٣٨,٨٠٨.٦٤
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-7000-1... ٦٢ ٦٠ ٣,٠٠٠
اختيارخ فولاد-6500-1... ٧٤ ٦٨ ١,١٣٣.٣٣
اختيارخ شپنا-14000-1... ٢٩٦ ٢٦٦ ٨٨٦.٦٧
اختيارخ فولاد-7000-1... ٥٣ ٤٠ ٣٠٧.٦٩
اختيارخ شتران-9500-1... ٢٧٤ ١٩٠ ٢٢٦.١٩
اختيارخ فارس-6500-13... ٢٣٢ ١٥١ ١٨٦.٤٢
اختيارخ شپنا-13000-1... ٦١٢ ٣٨٩ ١٧٤.٤٤
اختيارخ شتران-9000-1... ٤٣١ ٢٦١ ١٥٣.٥٣
اختيارخ پارسان-4200-... ٢١٤ ١٢٩ ١٥١.٧٦
اختيارخ فارس-6000-13... ٤٣٥ ٢٥٣ ١٣٩.٠١
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com