آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
اختيارخ كگل-4800-1397/08/27  ٧٠٠    ٦٩٩اختيارخ پارسان-3000-1397/07/25  ٨٠    ٧٩اختيارخ فولاد-3800-1397/08/30  ٧٢٠    ٣٤٤اختيارخ فولاد-4000-1397/08/30  ٥٠٣    ٢١٧اختيارخ كگل-4000-1397/08/27  ١,٥٥٠    ٦٦٠اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25  ٢٨٦    ٨٧اختيارخ پارسان-2400-1397/07/25  ٤٢٩    ٩٨اختيارخ پارسان-2200-1397/07/25  ٦١١    ١٣٦اختيارخ فملي -3200-1397/08/23  ٦٢٧    ١٣٧اختيارخ فولاد-3400-1397/08/30  ١,٠٥٢    ٢٠٢
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٣,٨٦٦ ٠
ريال عربستان ١,١٣٣ ٠
دلار آمريكا ٤,٢٥١ ٠
پوند ٥,٦٣٨ ٠
يورو ٤,٩٥٣ ٠
درهم امارات ١,١٥٧ ٠
دلار كانادا ٣,٢٠١ ٠
سكه
يك بهار آزادي ٢,٥٩٣,٠٠٠ ١٧٥,٠٠٠
نيم بهار آزادي ١,٣٦٢,٠٠٠ ١١٢,٠٠٠
طرح جديد ٢,٨٢٥,٠٠٠ ٢٢٦,٥٠٠
ربع سكه ٧٣٢,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٦٩ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٩٩٣ ٠
آلومينيوم ٢,١٦٦ ٠
مس ٦,٨١١ ٠
قلع ٢٠,٦٢٥ ٠
سرب ٢,٣٨٩ ٠
نيكل ١٥,٢٥٥ ٠
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٤٤١ ٠
FTSE 100 ٧,٦٨٢ ٠
Nikkei ٢٢,٥١٦ ٠
S&P 500 ٢,٧٥٤ ٠
Dow Jones ٢٤,٥٨٠ ٠
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٢,٦٥٩.٣٣   ارزش: ١١٢,٠٦٠.٧٣
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ كگل-4800-139... ٧٠٠ ٦٩٩ ٦٩,٩٠٠
اختيارخ پارسان-3000-... ٨٠ ٧٩ ٧,٩٠٠
اختيارخ فولاد-3800-1... ٧٢٠ ٣٤٤ ٩١.٤٩
اختيارخ فولاد-4000-1... ٥٠٣ ٢١٧ ٧٥.٨٧
اختيارخ كگل-4000-139... ١,٥٥٠ ٦٦٠ ٧٤.١٦
اختيارخ پارسان-2600-... ٢٨٦ ٨٧ ٤٣.٧٢
اختيارخ پارسان-2400-... ٤٢٩ ٩٨ ٢٩.٦١
اختيارخ پارسان-2200-... ٦١١ ١٣٦ ٢٨.٦٣
اختيارخ فملي -3200-1... ٦٢٧ ١٣٧ ٢٧.٩٦
اختيارخ فولاد-3400-1... ١,٠٥٢ ٢٠٢ ٢٣.٧٦
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com