آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٨ ساعت:  ١٨:٥٥
سرمايه گذاري آوا نوين  ٢,١٦٠    ١,١٦٠سرمايه گذاري آوا نوين  ٢,١٦٠    ١,١٦٠اختيارخ فارس-6500-1398/08/01  ٧٩٦    ٣٠٠اختيارخ پاکشو-52000-1398/11/02  ١٩,٠٠٠    ٧,١١٨اختيارخ شبندر-20000-98/08/14  ٦٦٨    ٢٢١اختيارخ شبندر-16000-98/08/14  ٤,٥٢٧    ١,٢٢٠اختيارخ فارس-6000-1398/08/01  ١,١٩٩    ٣٠٠اختيارخ خپارس-1600-1398/11/13  ٣٣٣    ٨٢اختيارخ خپارس-1500-1398/11/13  ٣٤٨    ٧٥اختيارخ خپارس-1200-1398/08/14  ٢٧٦    ٣٨
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٢,٥٠٧.٢٩)   ارزش: ٣٠٥,٨٠٧.٦١
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمايه گذاري آوا نوين ٢,١٦٠ ١,١٦٠ ١١٦
سرمايه گذاري آوا نوين ٢,١٦٠ ١,١٦٠ ١١٦
اختيارخ فارس-6500-13... ٧٩٦ ٣٠٠ ٦٠.٤٨
اختيارخ پاکشو-52000-... ١٩,٠٠٠ ٧,١١٨ ٥٩.٩١
اختيارخ شبندر-20000-... ٦٦٨ ٢٢١ ٤٩.٤٤
اختيارخ شبندر-16000-... ٤,٥٢٧ ١,٢٢٠ ٣٦.٨٩
اختيارخ فارس-6000-13... ١,١٩٩ ٣٠٠ ٣٣.٣٧
اختيارخ خپارس-1600-1... ٣٣٣ ٨٢ ٣٢.٦٧
اختيارخ خپارس-1500-1... ٣٤٨ ٧٥ ٢٧.٤٧
اختيارخ خپارس-1200-1... ٢٧٦ ٣٨ ١٥.٩٧
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com