آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پارس دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٩,٤٢٠ درصد تغییر: (٤.٩٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٩,٤١٧ بهترين تقاضا: ٩,٢٥٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١٦ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٢٩,٦٣٧ تعداد تقاضا: ١,٠٠٠
اخبار
پارس دارو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٣/٠٩/١٣٩١
پارس دارو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٨/٠٨/١٣٩١
پارس دارو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
پارس دارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
پارس دارو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٤/٠٧/١٣٩١
پارس دارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
پارس دارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس دارو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٥/١٣٩١
پارس دارو- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٢٧/٠٤/١٣٩١
پارس دارو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧٧٨٨٧٧٠٢-٧٧٨٨٧٧٧٥
فاكس: ٧٧٨٧٧٠٠
آدرس: تهران پارس ، ميدان اول ، خ ١٤٤ شرقي ، كد پستي ١٦٥٤٧ ، صندوق پستي٤٦٨٨-- ١٣٦٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com