آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سازه پويش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٦,٧٦٣ درصد تغییر: ٠
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٧,٥٣٩ بهترين تقاضا: ١٦,٠٠٣
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣٣٢ تعداد تقاضا: ١,٠٠٠
اخبار
سازه پويش - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٣/٠٩/١٣٩١
سازه پويش - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سازه پويش - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٩/١٣٩١
سازه پويش - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٨/١٣٩١
سازه پويش - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢١/٠٨/١٣٩١
سازه پويش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) ١٩/٠٧/١٣٩١
سازه پويش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٩/٠٧/١٣٩١
سازه پويش - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٩/٠٦/١٣٩١
سازه پويش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سازه پويش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٦٥٥٩٧٥٠-٦٦٥٥٩٧٤٢
فاكس: ٦٦٥٠٤٥٤٧
آدرس: خيابان ستارخان ، خيابان نيايش ، پلاك ٤٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: info@sazepouyesh.com
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com