آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشیمی تامین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٦٧٦ درصد تغییر: (٠.٥٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٦٨٥ بهترين تقاضا: ١,٦٧٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٤ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٥٩,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٢٠,٠٠٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com