آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشیمی خلیج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧,٥٨٥ درصد تغییر: ٠.٠١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٧,٤٧٧ بهترين تقاضا: ٧,٤٥١
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٥
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤,٦٠٠ تعداد تقاضا: ١٣٥,٧٩٤
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com