آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
حمل ونقل توكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٥٥٤ درصد تغییر: (١.٧٧)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٥٤٣ بهترين تقاضا: ١,٥٣٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٧,٠٠٠ تعداد تقاضا: ١١,١٨٥
اخبار
حمل و نقل توكا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
حمل و نقل توكا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
حمل و نقل توكا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٥/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢١/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٨١-٢٢٨٠-٢٢٧٠-٠٣٣٥٥٤٣ * ٥٥٥٨١٣٦ * ٠٩١١٣٦٢٣٢٠٦ * ٠٩١٣٣١٥٢٥٦١
فاكس: ٢٢٨٢-٠٣٣٥٥٤٣
آدرس: اصفهان ، مباركه ، جنب فولاد مباركه دفتر بندر عباس : سه راه جهانباز ، جاده اسكله ، روبروي بانك ملي ،شعبه سورو دفتر كاشان : كيلومتر ١٤ جاده اردستان دفتر انزلي : پايانه حمل و نقل شهرستان انزلي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com