آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
صنعت روی زنگان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧,٠٢٦ درصد تغییر: (٠.١٣)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
صنعت روي زنگان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٣/١٣٩١
صنعت روي زنگان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٥/٠٢/١٣٩١
صنعت روي زنگان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٥/٠٢/١٣٩١
صنعت روي زنگان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ٠٤/٠٢/١٣٩١
صنعت روي زنگان- اطلاعيه توزيع برگه سهام ٠٢/٠٢/١٣٩١
صنعت روي زنگان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 ٢٨/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com