آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
نفت بندر عباس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧,٩٨٢ درصد تغییر: (٠.٤)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٧,٩٦٠ بهترين تقاضا: ٧,٩٣١
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣٠٠ تعداد تقاضا: ١١,٠٠٠
اخبار
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٧/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - شفاف سازي (به پيوست) ٠٣/٠٧/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠١/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - اطلاعات يارانه فروش سال 1390 (به پيوست) ٠١/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠١/٠٦/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده منتهي به 29/12/90 ١٧/٠٥/١٣٩١
پالايش نفت بندرعباس- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com