آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشيمي شيراز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٨٣٥ درصد تغییر: (٢.٩٨)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٨٢٦ بهترين تقاضا: ٢,٨١٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢٤,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٣٠,٠٠٠
اخبار
پتروشيمي شيراز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٧/٠٨/١٣٩١
پتروشيمي شيراز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٧/٠٨/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- آگهي پرداخت سود سهام (به پيوست) ٠٨/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- صورتهاي مالي 13/12/29 (خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز ٢٧/٠٢/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
پتروشيمي شيراز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٢٣٣٠٠٩١-٠٧١١*٢٣٥٥٠٠٦-٠٧١١
فاكس: ٢٣٥٥٠٠٣٠-٠٧١١
آدرس: شيراز-كيلومتر ٥ جاده سد دو رود زند-مرودشت -فارس
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com