آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/١٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٨:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
گل گهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧,٦٩٤ درصد تغییر: ٢.٨٢
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٧,٧٠٠ بهترين تقاضا: ٧,٦٩٤
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٧,٣٥٤ تعداد تقاضا: ٢,٠٠٠
اخبار
سنگ آهن گل گهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٩/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٨/٠٩/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٢/٠٥/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٧/٠٥/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (مجتمع جهان فولاد سيرجان) ٢٥/٠٤/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٤/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٤/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ١٤/٠٤/١٣٩١
سنگ آهن گل گهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (گهر انرژي سيرجان) ١٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٩٧٧٢٩٤ * ٧-٨٨٩٧٧٢٦١ * ٠٣٤٥٤٢٢٩٠٠ * ٠٣٤٥٤٢٢٣٢٠٢ * ٩-٠٣٤٥٤٢٢٩٠٠١
فاكس: ٨٨٩٧٧٢٦٠-٠٣٤٥٤٢٢١٢٠١
آدرس: كارخانه : سيرجان ، كيلومتر ٥٠ جاده شيراز
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com