آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:١٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
نيرو كلر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:١٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٥٠٠ درصد تغییر: ٤٨.٠٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٣,٥٠٠ بهترين تقاضا: ١,٠٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٧ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣٠١,٦٦٥ تعداد تقاضا: ٤٠,٠٠٠
اخبار
نيروكلر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٨/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٤/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
نيروكلر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
نيروكلر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٣/١٣٩١
نيروكلر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نيرو كلر ٠٦/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢-٨٨٨٠٢٩٤١
فاكس: ٨٨٨٠٢٩٤٢
آدرس: خيابان وليعصر نبش خيابان استاد مطهري كوچه افتخار پلاك ٢١ طبقه دوم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com