آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٨
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سيمان بهبهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٣,٧٦٢ درصد تغییر: ٥.٠١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢٢,٢٢٢ بهترين تقاضا: ١٣,٧٩٤
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٨,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٩,٠٠٠
اخبار
سيمان بهبهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٨/٠٩/١٣٩١
سيمان بهبهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
سيمان بهبهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان بهبهان - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سيمان بهبهان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان بهبهان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان بهبهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
سيمان بهبهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
سيمان بهبهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
سيمان بهبهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٢١٥٦٢٥-٩
فاكس: ٨٨٠٣٢٨٠٢
آدرس: خيابان شيراز جنوبي-خيابان شهيد باباعليخاني- روبروي ونك پارك- پلاك ٤٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com