آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٠:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
معدني دماوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٢,٤٩٦ درصد تغییر: ٢.٥٧
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٢,٤٩٩ بهترين تقاضا: ١١,٨٧٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٠٠٠ تعداد تقاضا: ١٠٠
اخبار
معدني دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠٦/٠٩/١٣٩١
معدني دماوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
معدني دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
معدني دماوند - شفاف سازي (به پيوست) ١٠/٠٧/١٣٩١
معدني دماوند - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٥/٠٦/١٣٩١
معدني دماوند- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام (به پيوست) ٢٢/٠٥/١٣٩١
معدني دماوند - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢١/٠٥/١٣٩١
معدني دماوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) ٢١/٠٥/١٣٩١
معدني دماوند -يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
معدني دماوند -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧٠-٨٨٥٠٠٢٦٨
فاكس: ٨٨٧٣٧١٧٢
آدرس: خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه ٢ پلاك ٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com