آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
رادياتور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,١٢٥ درصد تغییر: (١.٧١)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,١٧٩ بهترين تقاضا: ٢,١٢٣
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٥
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦٠٠ تعداد تقاضا: ٥٢,٨٦٧
اخبار
رادياتور ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٤/٠٧/١٣٩١
رادياتور ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
رادياتور ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي و امور سهام : ٦٦٠٢٨٩٣٧*٧-٦٦٠٢٨٠٩١
فاكس: ٦٦٠٢٨٩٢٥
آدرس: كيلومتر ١٨ جاده قديم كرج- جنب زامياد
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com