آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٤٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سيمان سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧٥٣ درصد تغییر: (٢.٧١)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٧٥٩ بهترين تقاضا: ٧٥٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٨,٨٠٧ تعداد تقاضا: ٣٢,٠٠٠
اخبار
سيمان سپاهان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٩/١٣٩١
سيمان سپاهان - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/08/91 (به پيوست) ٢١/٠٨/١٣٩١
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان) ١٥/٠٨/١٣٩١
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان) ١٥/٠٨/١٣٩١
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) ١٠/٠٨/١٣٩١
سيمان سپاهان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392/06/31 (اصلاحيه) ٢٢/٠٧/١٣٩١
سيمان سپاهان - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 31/06/92 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سيمان سپاهان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٢٥/٠٦/١٣٩١
سيمان سپاهان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٠٥/٠٦/١٣٩١
سيمان سپاهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٢٢٤٢٠٥*٦-٢٢٢٧٧٤٦٥*٧٧٥٥٥٩٠-٠٣١١
فاكس: ٢٢٢٥٠٣٣٦*٧٧٥٥٥٢٨-٠٣١١
آدرس: بزرگراه مدرس ، خيابان وحيد دستگردي ، ظفر سابق ، شماره ٢٣٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com