آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٨/١٣٩٨ ساعت:  ١٨:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٨/٠٨/٠١
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠١/٠٨/١٣٩٨   ساعت: ١٨:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٣,٨٨٩,٨٣٧ درصد تغییر: (١.١١)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com