آخرين اطلاعات مربوط به ٢٣/٠٥/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٧
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سيمان دشتستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٣
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٣/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٥٧
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٥٨٩ درصد تغییر: (٤.٧٤)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٥١٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٦ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢٨٩,٣٠٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
سيمان دشتستان - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٠٦/٠٩/١٣٩١
سيمان دشتستان - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٠١/٠٩/١٣٩١
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) ٢٣/٠٨/١٣٩١
سيمان دشتستان - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 ٢٢/٠٨/١٣٩١
سيمان دشتستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٨/١٣٩١
سيمان دشتستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ١٨/٠٧/١٣٩١
سيمان دشتستان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٠/٠٧/١٣٩١
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392/06/31 ( اصلاحيه) ٠٤/٠٧/١٣٩١
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 ٢٥/٠٦/١٣٩١
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٠١/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com