آخرين اطلاعات مربوط به ٢١/٠٩/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-3600-1397/08/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢١
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢١/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com