آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١١:٠٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١١:٠٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٠,١٢١ درصد تغییر: ٠.٠٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٠,١٢٣ بهترين تقاضا: ١٠,١٢٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٣ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤٣,٧٥١ تعداد تقاضا: ٥٦,٢٥١
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com