آخرين اطلاعات مربوط به ٢١/٠٩/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٠٠
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٩/٢١
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢١/٠٩/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٥,٤٣٧ درصد تغییر: ٠.١٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٥,٤٤٩ بهترين تقاضا: ١٥,٤٣٣
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٣ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣٠٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٢٨٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com