آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/١٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٨:٥٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/١٢/٢٧
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٧/١٢/١٣٩٧   ساعت: ١٨:٥٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٦,٢١٨ درصد تغییر: ٠.١٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٦,٢١٨ بهترين تقاضا: ١٦,٢١٧
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٨ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٧٥٣,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٤,٢٩٧
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com