آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:١٥
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ١,٢٦٠    ٢٦٠شهد  ٦,٢٦٦    ٧١١دكترعبيدي  ١٧,٠٠٠    ١,٦٤٧احیا صنایع خراسان  ٢,٣٠١    ٢١٩کشتیرانی دریا بندر  ٥,٢٣٢    ٤٨٧فارسيت درود  ٥٢٧    ٤٩تولیدی پلاستیران  ١,٨٧٠    ١٧٣پتروشیمی گلستان  ١,١٠٨    ١٠٢آهن و فولاد میلاد  ١,٢١٨    ١١١گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٥,٦٤١    ٥١٤
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٦ (٣٠)
ريال عربستان ٨٦٤ (١)
دلار آمريكا ٣,٢٤٣ ٠
پوند ٤,١٦٤ ١٣
يورو ٣,٥٤٨ ٣٢
درهم امارات ٨٨٣ ٠
دلار كانادا ٢,٣٩٠ (١٥)
سكه
يك بهار آزادي ١,١٨٦,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
نيم بهار آزادي ٦٨٨,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
طرح جديد ١,٢١٩,٦٠٠ (٥,٤٠٠)
ربع سكه ٣٧٨,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٦٤ (١١)
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٥٩٠ ٨
آلومينيوم ١,٩٤٣ ١١
مس ٥,٦٥٢ ٥١
قلع ١٩,٥٢٥ (٣٧٥)
سرب ٢,١٧٣ ٣١
نيكل ٩,٢٣٥ (١٦٠)
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٥٨٣ ١٤٣
FTSE 100 ٧,٢١٩ ١٢٢
Nikkei ١٩,٢٣١ ٣٦١
S&P 500 ٢,٣٨٥ ١٩
Dow Jones ٢٠,٩٥٥ ٣١٤
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ١٧١   ارزش: ٧٩,٥٩٦.٩
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
س.کارکنان صنعت برق ز... ١,٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦
شهد ٦,٢٦٦ ٧١١ ١٢.٨
دكترعبيدي ١٧,٠٠٠ ١,٦٤٧ ١٠.٧٣
احیا صنایع خراسان ٢,٣٠١ ٢١٩ ١٠.٥٢
کشتیرانی دریا بندر ٥,٢٣٢ ٤٨٧ ١٠.٢٦
فارسيت درود ٥٢٧ ٤٩ ١٠.٢٥
تولیدی پلاستیران ١,٨٧٠ ١٧٣ ١٠.١٩
پتروشیمی گلستان ١,١٠٨ ١٠٢ ١٠.١٤
آهن و فولاد میلاد ١,٢١٨ ١١١ ١٠.٠٣
گسترش صنايع انرژي آذرآب ٥,٦٤١ ٥١٤ ١٠.٠٣
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com