آخرين اطلاعات مربوط به ٠٣/١١/١٣٩٥ ساعت:  ١٤:٤٥
سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٢٤٧    ١٥٧صنعتی دریایی ایران  ٣,٠٢٢    ٤٧٢شیشه قزوین  ٩٨٢    ٩٦لوله و تجهیزات سدید  ١,٨٤٠    ١٤٠کیسون  ١,٩٦٥    ١٣٧بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)  ٦٧١    ٣٧توسعه آذربايجان  ٣,٠٤١    ١٥٢آهنگري تراكتورسازي  ٣,٤٢٤    ١٧١شهد ايران  ١,٧٨٥    ٨٩نيروترانس  ٦,١٢٠    ٣٠٤
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٨٢٤ ٠
ريال عربستان ٨٦٣ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٣٦ ٠
پوند ٤,٠٠٥ ٠
يورو ٣,٦٦٣ ٢٠٠
درهم امارات ٨٨١ ٠
دلار كانادا ٢,٤٣٠ ٠
سكه
يك بهار آزادي ١,١٤٥,٠٠٠ (١٠,٠٠٠)
نيم بهار آزادي ٥٩٨,٠٠٠ ٠
طرح جديد ١,١٦٣,٨٠٠ (١٩,٩٠٠)
ربع سكه ٣١٨,٠٠٠ ١,٠٠٠
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٠٨ ٠
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٧٣٦ ٠
آلومينيوم ١,٦٠٠ ٠
مس ٥,٧٠٦ ٠
قلع ٢٠,٢٠٠ ٠
سرب ٢,٣٠٩ ٠
نيكل ٩,٧٣٥ ٠
شاخص هاي جهاني
FTSE 100 ٧,١٣٢ ٠
Nikkei ١٩,٠٩٠ ١٧,١٨١
S&P 500 ٢,٢٦٦ ٠
Dow Jones ١٩,٧٤٥ ١٧,٧٧١
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ١١.٤   ارزش: ٧٩,٢١٨
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سرمايه گذاري توكا(تقدم) ٢٤٧ ١٥٧ ١٧٤.٤٤
صنعتی دریایی ایران ٣,٠٢٢ ٤٧٢ ١٨.٥١
شیشه قزوین ٩٨٢ ٩٦ ١٠.٨٤
لوله و تجهیزات سدید ١,٨٤٠ ١٤٠ ٨.٢٤
کیسون ١,٩٦٥ ١٣٧ ٧.٤٩
بيمه تجارت نو (50% پ... ٦٧١ ٣٧ ٥.٨٤
توسعه آذربايجان ٣,٠٤١ ١٥٢ ٥.٢٦
آهنگري تراكتورسازي ٣,٤٢٤ ١٧١ ٥.٢٦
شهد ايران ١,٧٨٥ ٨٩ ٥.٢٥
نيروترانس ٦,١٢٠ ٣٠٤ ٥.٢٣
 • اخبار
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار اقتصادی
 • گزارشات تحليلي
 • گزارش بازار
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com