آخرين اطلاعات مربوط به ٢٦/٠٧/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پتروشيمي جم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٦/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٨,٢٢٣ درصد تغییر: ٠.٥١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٨,٢٤٦ بهترين تقاضا: ٨,١٧٧
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦٣٤ تعداد تقاضا: ١٣٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com