آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٥/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
صنعتی صبانور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٧٩٦ درصد تغییر: (١.٦٢)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٧٦٠ بهترين تقاضا: ٢,٧٥٥
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٦٨٧ تعداد تقاضا: ٣,٧٥١
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com