آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٢٠٣ درصد تغییر: ٤.١٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٢٠٣ بهترين تقاضا: ١,١٧٨
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٣٠,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٦,٣٤٦
اخبار
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) (شركت احيا اراضي كوثر) ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/05/31 (حسابرسي شده) (شركت صادرات نيرو خليج فارس كيش) ٠٩/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٠/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري نيرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٩٥٢٠٣١*٥-٨٨٩٥٦٧٢١*٧-٨٨٩٥٢٠٣٦
فاكس: ٨٨٩٧٧٦٨٥
آدرس: خ شهيد برادران عبداله زاده(دهكده)- خ رستاك- پ ١٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com