آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
توس گستر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٨٣٥ درصد تغییر: (٤.٧٧)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٧٤٨ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١٤ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٣٤,٨٧٣ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٨/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 ( ارمان گستر يكم توس) ٠٢/٠٨/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 ( ارمان گستر هشتم اطلس) ٢٦/٠٧/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٠٣/٠٧/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ١٩/٠٦/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 ١٣/٠٦/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 31/06/91 ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٦/٠٤/١٣٩١
توسعه شهري توس گستر- صورتهاي مالي 1391/03/31 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٦٦٣٦٦١٢-٠٥١١
فاكس: ٦٦٣٦٦١٤-٠٥١١
آدرس: مشهد- خ قاسم آباد- م مادر- بلوار اديب نيشابوري- نبش اديب ٢٢- مجتمع تجاري توس گستر
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com