آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
نورد قطعات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٧,٧٠٢ درصد تغییر: ٥.٢
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٨,٠١٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٤
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٥٤,٧٩٤
اخبار
نورد و توليد قطعات فولادي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي-به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٢/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : ٤٠-٤٤٩٢٣٢٣٧ * ٥-٤٤٩٢٣٢٤٤
فاكس:
آدرس: كيلومتر ١٧ جاده قديم كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com