آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
معادن روي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٤,٠٠٧ درصد تغییر: ٤.١
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٤,٠١٠ بهترين تقاضا: ٣,٩٧٩
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٣ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٦٨,١٢٣ تعداد تقاضا: ٩٩,٠٠٠
اخبار
توسعه معادن روي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
توسعه معادن روي - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢١/٠٨/١٣٩١
توسعه معادن روي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت ذوب روي بافق) ١٤/٠٨/١٣٩١
توسعه معادن روي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٠٩/٠٨/١٣٩١
توسعه معادن روي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه 1391/06/31 ( سرمايه گذاري انديشه محوران) ٢٦/٠٧/١٣٩١
توسعه معادن روي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٢/٠٧/١٣٩١
توسعه معادن روي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٨/٠٧/١٣٩١
توسعه معادن روي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
توسعه معادن روي- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١١/٠٥/١٣٩١
توسعه معادن روي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٦٧٢٨٧٠٠٣*٧٢٨٦٤١٠-٠٢٤١
فاكس: ٨٨٧٣٠٧٧٠
آدرس: زنجان-خ خرمشهر-بالاتر از ميدان هنرستان- روبروي سازمان تامين اجتماعي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com