آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/١٢/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
سيمان غرب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٦
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٦/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٨٢٢ درصد تغییر: ٠.٣٦
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٢,٨٧٢ بهترين تقاضا: ٢,٨٢٨
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٢,٠٠٠ تعداد تقاضا: ٤,٤٠٠
اخبار
سيمان غرب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
سيمان غرب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
سيمان غرب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان غرب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان غرب - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 ٠٨/٠٧/١٣٩١
سيمان غرب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
سيمان غرب -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١١/٠٥/١٣٩١
سيمان غرب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سيمان غرب- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
سيمان غرب- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٠٥٣٠٩٤-٥-٨٨٠٥٣٠٩٤
فاكس: ٨٨٠٤١٧٤٩
آدرس: خ سيد جمال الدين اسد آبادي ، نبش خيابان ٧٢ ،‌شماره ٥٢٢ طبقه سوم واحد ١١و١٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com