آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/٠٢/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٣٢
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٣,٣٢٨ درصد تغییر: ٠.٠٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٣,٣٣١ بهترين تقاضا: ١٣,٣٢٦
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٦ سفارش تقاضا: ٥
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤٩٢,٨٨٥ تعداد تقاضا: ٤٨٤,٢٦٦
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com