آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/١١/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٣٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٣٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٤,٤٠٥ درصد تغییر: ٠.١٤
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٤,٦٢٥ بهترين تقاضا: ٤,٦٢٥
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٤ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١٣,٢٢٥ تعداد تقاضا: ١٥٠,٠٠٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com