آخرين اطلاعات مربوط به ٢٥/٠٥/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٥
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٥/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١٠,٠٥٥ درصد تغییر: ٠.٠٥
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١٠,٠٦٢ بهترين تقاضا: ١٠,٠٥٤
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢٠ سفارش تقاضا: ٢١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ١,٩٩٨,٠٤٠ تعداد تقاضا: ١,٩٣٩,٠٨٣
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com