آخرين اطلاعات مربوط به ٢٢/٠٩/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
واسپاري ملت. در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٢
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٢/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,١٣١ درصد تغییر: (٠.٠٩)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,١٧٠ بهترين تقاضا: ١,١٠٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٩,٨٣٩ تعداد تقاضا: ٦,٠٠٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com