آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/٠٦/١٣٩٦ ساعت:  ١٤:٤٥
شركت‌ها
نماد: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٢٩
تثبیت شده: آخرين اطلاعات:٢٩/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت درصد تغییر:   آخرين قيمت: ١,٤٧٩ درصد تغییر: ٢.٥٧
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ١,٤٩٥ بهترين تقاضا: ١,٤٧٢
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ١ سفارش تقاضا: ١
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٤٤,٤٠٤ تعداد تقاضا: ١٢,٠٠٠
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
Copyright © 2011 Tosee Saderat Bank Brokerage Co(Portfolio Management). all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com